17/04/2021 Lịch học, lịch thi Trung tâm TH-NN

Thông báo về việc tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản ngày 31/03/2021

Thông báo về việc tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản ngày 31/03/2021