Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021

19/04/2021

Từ ngày 16 đến 18/4, Trường Đại học Thái Bình tham gia ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021 do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Thư viện tỉnh.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/anh-1-20210419105817-e.jpg

TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt – Phó Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng

Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2021 được tổ chức với các hoạt động triển lãm, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Trường Đại học Thái Bình tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu với diễn giả, tặng sách cho các tập thể và cá nhân nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để Trường Đại học Thái Bình tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; đồng thời tạo động lực thúc đẩy trách nhiệm tham gia của toàn dân và xã hội trong việc phát triển văn hóa đọc, nhất là đối với học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ hướng việc đọc sách trở thành một thói quen và nét đẹp trong cộng đồng. Qua đây, cũng là dịp nhà trường quảng bá thương hiệu và giới thiệu về Trường Đại học Thái Bình tới toàn dân và học sinh sinh viên.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/anh-4-20210419105815-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/anh-3-20210419105816-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/anh-2-20210419105818-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202104/Images/anh-5-20210419105815-e.jpg