NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

25/02/2020

Sáng ngày 22/02/2020 Trường Đại học Thái Bình tổ chức Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp trường "Nâng cao chất lượng công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập tại Trường Đại học Thái Bình” do TS. Trần Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng làm chủ nhiệm. Hội đồng đánh giá cao hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của tập thể tác giả đã giúp cho nhà trường đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hữu ích, sẽ được triển khai áp dụng trong thời gian tới.

ThS. Trần Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng QLKH&HTQT công bố Quyết định thành lập Hội đồng

TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Hiêu trưởng - Chủ tịch Hội đồng 

ThS. Trần Thị Phương Thu, thành viên Đề tài báo cáo

TS. Nguyễn Đức Long , Ủy viên phản biện 1

ThS. Vũ Thanh Hải - Ủy viên phản biện 2

TS. Đặng Nguyên Mạnh, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên

TS. Trần Thị Hòa - Chủ nhiệm Đề tài