PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ

- Sắp xếp, bố trí, điều chuyển trang thiết bị theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị.

- Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. Đề xuất phương án thiết kế, giám sát thi công công trình sửa chữa, xây dựng và phối hợp để giám sát thi công công trình sửa chữa, cải tạo các công trình của trường.

- Thực hiện các thủ tục, quy trình lập các dự toán đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu do trường làm chủ đầu tư, theo dõi tình hình triển khai và thực hiện các dự án và tổ chức công tác đấu thầu.

- Hàng năm chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị tổ chức kiểm kê tài sản theo chế độ quy định, hướng dẫn việc kiểm kê tài sản ở các đơn vị trực thuộc. Phối hợp với các đơn vị chức năng giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản, thiết bị của nhà Trường

- Tiếp nhận và thu hồi các tài sản, trang thiết bị, dụng cụ đã hư hỏng, hết khấu hao của các đơn vị. Đề xuất phương án thanh lý tài sản, thiết bị dụng cụ theo quy định.

- Thi công, lắp đặt trang thiết bị mới, quản lý, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, điện, điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, mạng mạnh thông tin liên lạc, thực hiện các công việc phục vụ về khánh tiết, trang trí (tăng âm, ánh sáng, treo cờ, băng rôn, trang trí trong các dịp lễ hội).

- Quản lý, bảo quản hệ thống phòng học, giảng đường, khu vệ sinh và các tài sản, trang thiết bị đi kèm; Đảm bảo cảnh quan môi trường, xanh, sạch đẹp trong toàn bộ khuôn viên nhà trường.

 - Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu việc tổ chức quản lý mọi mặt của HSSV trong thời gian ở ký túc xá. Bảo quản cơ sở vật chất được phân cấp quản lý trong ký túc xá, xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường, góp phần rèn luyện nhân cách học sinh sinh viên trong hệ thống giáo dục chung của  nhà trường.

- Có biện pháp đề phòng cháy nổ, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động của HSSV ở ký túc xá. Kịp thời xử lý HSSV vi phạm nội quy ký túc xá theo phân cấp.