Phòng Quản trị và Quản lý thiết bị

- Sắp xếp, bố trí, điều chuyển trang thiết bị theo yêu cầu công tác của trường. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quản trang thiết bị.

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. Đề xuất phương án thiết kế, giám sát thi công công trình sửa chữa, xây dựng và phối hợp để giám sát thi công công trình sửa chữa, cải tạo các công trình của trường.

- Thực hiện các thủ tục, quy trình lập các dự toán đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu do trường làm chủ đầu tư, theo dõi tình hình triển khai và thực hiện các dự án và tổ chức công tác đấu thầu.

- Hàng năm phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức kiểm kê tài sản theo chế độ quy định, hướng dẫn việc kiểm kê tài sản ở các đơn vị trực thuộc. Phối hợp với các phòng chức năng giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản, nhà xưởng, trang thiết bị, phòng học,…

- Phối hợp với các Khoa khối Công nghệ thực hiện quản lý vật tư, thiết bị, công cụ lao động theo kế hoạch đào tạo hàng năm, chủ động đáp ứng đầy đủ, kịp thời các hoạt động giảng dạy, học tập.

- Xây dựng định mức vật tư thực hành, thực tập theo từng bài tập của các ngành đào tạo kỹ thuật, đào tạo nghề, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức, đề xuất thu hồi sản phẩm phế liệu, thanh lý vật tư, tài sản hư hỏng, đảm bảo tiết kiệm, tiếp nhận và thu hồi các vận dụng, đồ dùng mau hỏng và đề xuất thanh lý.

- Thi công, lắp đặt trang thiết bị mới, quản lý, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, điện lạnh, cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, thiết bị đường mạng, thực hiện các công việc phục vụ về khánh tiết, lễ tân (tăng âm, ánh sáng, treo cờ, băng rôn, trang trí trong các dịp lễ hội).

- Quản lý, bảo quản hệ thống giảng đường và khu vệ sinh; cảnh quan môi trường, xanh, sạch đẹp trong toàn bộ khuân viên nhà trường; thực hiện công tác bảo vệ, coi giữ xe của cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên,

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý học sinh, sinh viên nội trú và trang thiết bị, tài sản trong khu ký túc xá theo quy định của nhà nước và nhà trường.

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn, trật tự trị an, ăn, ở, sinh hoạt, học tập ngoài giờ đối với HSSV ký túc xá;

- Quản lý, bảo vệ toàn bộ trang thiết bị, điện, nước và tài sản trong các phòng ở ký túc xá;

- Có biện pháp đề phòng cháy nổ, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động của HSSV ở ký túc xá. Kịp thời xử lý HSSV vi phạm nội quy ký túc xá theo phân cấp;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực ký túc xá;