TẬP HUẤN VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày 01/8/2017, Trường Đại học Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017 - 2018 nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết về những vấn đề kinh tế tác động đến giáo dục đại học hiện nay, về quản lý công việc trong nhà trường và nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Bí Thư Đảng ủy - Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

 

Năm học 2017 - 2018 là năm học tiếp tục thực hiện những chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn 2015 - 2020, là năm có sự đổi mới mạnh mẽ trong quản lý sau khi có sự thay đổi quản lý đối với hệ thống các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường Đại học Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 tập trung vào những vấn đề cơ bản:

1. Những nội dung cơ bản của những nguyên tắc quản lý và một số kỹ năng trong quản lý công việc. Vận dụng vào quản lý đơn vị, cơ quan Trường Đại học Thái Bình.

2. Tình hình kinh tế Việt Nam và những tác động đến cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.

3. Triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 – 2018.

 

 

PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế Chính phủ - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

 

 

 TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

 

 

Đ/c Đặng Kim Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Bộ khoa học và Công nghệ