17/11/2020 Thông báo Trung tâm BD-ĐT

Cuộc thi văn nghệ cháo mừng ngày NGVN 20.11.2020

Cuộc thi văn nghệ cháo mừng ngày NGVN 20.11.20 Công đoàn Trung tâm Bồi dưỡng đào tạo và Dạy nghề tham gia chương trình kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2020