14/04/2021 Thông báo Trung tâm TH-NN

Thông báo Tuyển sinh liên tục các lớp đào tạo và thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

Thông báo Tuyển sinh liên tục các lớp đào tạo và thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

01/03/2021 Thông báo Trung tâm TH-NN

Thông báo v/v khai giảng lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 36 (đợt 3 tháng 03/2021)

Thông báo v/v khai giảng lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 36 (đợt 3 tháng 03/2021)