Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đại học liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV, ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ với nội dung hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

Trường Đại học Thái Bình thông báo tuyển sinh các lớp đại học liên thông, văn bằng 2 và các lớp đại học vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học các ngành:

Luật, Kế toánQuản lý văn hóa, Quản lý đất đai, Quản lý nhà nước, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Điện-Điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí...

2. Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học các ngành:

Luật, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thông tin…

3. Tuyển sinh văn bằng 2:

Luật, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh…

4. Các lớp đào tạo nghề, chứng chỉ:

Đào tạo nghề Luật sư, đào tạo nghề Công chứng…

- Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24.1.2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chứng chỉ kế toán trưởng, kế toán viên.

5 Thời gian đăng ký nhận hồ sơ: Từ tháng 01 năm 2020

6. Địa điểm tư vấn và tiếp nhận hồ sơ:

- Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, Trường Đại học Thái Bình. Điện thoại: 02273.633.669; 0762.373.434; 0988.643.089. Hoặc truy cập website: www.tbu.edu.vn