THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH VIÊN CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGHỈ HỌC TẠI TRƯỜNG TỪ NGÀY 16/3/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 29/3/2020 VÀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Xem chi tiết File Download