Thông báo
Phát động cuộc thi “Thiết kế thời trang lần VII, năm 2018 ”

Ngày 19/01/2018 tại trường Đại học Thái Bình đã long trọng tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Thiết kế thời trang lần VII, năm 2018”. Đây là lần thứ VII cuộc thi được tổ chức tiếp nối thành công của các cuộc thi lần trước. Cuộc thi nhằm giúp sinh viên cập nhật những kiến thức về thiết kế thời trang đồng thời tạo điều kiện cho viên phát triển sự sáng tạo và niềm đam mê trong lĩnh vực thiết kế thời trang.

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Trường đại học Thái Bình: Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp

Đó là giải pháp căn bản thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Trường đại học Thái Bình theo định hướng đa ngành, đa phương thức, đa trình độ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và xã hội.