Thông báo
Kết quả tuần 3 cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình

Tuần 3 cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình trên mạng https://tbu.vnlms.vn/ bắt đầu từ ngày 4/5/2020 – 10/5/2020. Tuần 3 của cuộc thi đã đón nhận hơn 500 lượt dự thi. Ban tổ chức xin biểu dương 28 người trả lời đúng 20/20 câu hỏi.

V/v tổ chức cho cán bộ, CNV và HSSV trở lại trường làm việc và học tập bình thường

Thực hiện Thông báo số 23/TB-VP ngày 21/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại; Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhà trường thông báo:

Kết quả tuần 1 cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình.

Cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình trên mạng https://tbu.vnlms.vn/ bắt đầu từ 20/4/2024. Trong tuần đầu tiên của cuộc thi đã có gần 800 lượt dự thi và có 10 người trả lời đúng 20/20 câu hỏi. Ban tổ chức Xin thông báo kết quả như sau: