08/04/2021 Tin tức sự kiện phòng Khảo thí & ĐBCLĐT

Tập huấn kỹ năng tự đánh giá cơ sở giáo dục

Từ ngày 02-06/4/2021, Trường Đại học Thái Bình tổ chức khóa tập huấn “Phát triển kỹ năng tự đánh giá cơ sở giáo dục sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”