Giới thiệu

07/04/2021 Giới thiệu Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Giới thiệu Trung tâm Tin học Ngoại ngữ

Trung tâm Tin học Ngoại ngữ - Trường Đại học Thái Bình Địa chỉ: Tầng 1 nhà C, Trường ĐH Thái Bình - Tân Bình, thành phố Thái Bình Điện thoại: Mr. Thau 0977 301 871; Ms Điện: 0902 086 396