Trường Đại học Thái Bình: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và tiếp tục tập huấn đầu năm học 2017 - 2018

Ngày 26/08/2017, Trường Đại học Thái Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và tiếp tục kế hoạch tập huấn đầu năm học 2017 - 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và nhân viên Nhà trường.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trườn định hướng xã hội chủ nghĩa.

TS. Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Kim Lý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhà trường, giúp cán bộ, đảng viên, giảng viên nắm vững, hiểu sâu các nội dung trong Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó triển khai thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

TS. Nguyễn Thị Kim Lý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Tiếp đó, trong kế hoạch chương trình tập huấn đầu năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Thái Bình, TS. Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo về những nội dung cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) và tác động của nó.

Thầy Ngô Nguyên Thịnh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường