TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH KÝ KẾT HỢP TÁC TRONG ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỚI CÔNG TY TNHH TAV

Chiều ngày 31/5/2017, Trường Đại học Thái Bình và Công ty TNHH TAV ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo và sử dụng lao động. Tại Hội nghị hai bên đã thảo luận và thống nhất:

1. Hai Bên hợp tác triển khai các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, tư vấn, thẩm định và chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển của hai bên.

2. Trường Đại học Thái Bình tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công ty TNHH TAV, giúp công ty TNHH TAV đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động cập nhật công nghệ mới theo đơn đặt hàng của công ty.

3. Công ty TNHH TAV hỗ trợ Trường Đại học Thái Bình các công tác liên quan đến đào tạo như:

- Tham gia đào tạo về chuyên môn, các kỹ năng mềm; chia sẻ kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ cho HSSV trường Đại học Thái Bình ...

- Tham gia xây dựng và thẩm định các chương trình đào tạo của trường Đại học Thái Bình.

- Tổ chức cho giảng viên, HSSV trường Đại học Thái Bình đến Công ty TNHH TAV thăm quan và trải nghiệm công việc thực tế.

- Tiếp nhận HSSV trường Đại học Thái Bình đến Công ty TNHH TAV thực tập tốt nghiệp.

- Hỗ trợ trường Đại học Thái Bình các trang thiết bị, vật tư, phụ liệu để phục vụ đào tạo ngành May và Thiết kế thời trang . . .

 - Tài trợ học bổng cho HSSV trường Đại học Thái Bình có thành tích cao trong học tập.

 - Phối hợp với trường Đại học Thái Bình tổ chức các hoạt động: Hội thi Thiết kế thời trang; giao lưu văn hoá, văn nghệ và thể dục thể thao...

  • Tham gia tuyển dụng HSSV tốt nghiệp của trường Đại học Thái Bình.