V/v học sinh các lớp Trung cấp nghề tiếp tục nghỉ học tại trường từ ngày 31/3/2020 đến hết ngày 19/4/2020 và triển khai học tập, ôn tập trực tuyến

Thông báo File Download