Về việc mời thầu nhà ăn tập thể Trường Đại học Thái Bình để phục vụ ăn uống cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên và các dịch vụ ăn uống khác

Xem chi tiết File Download