Buổi phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp của lớp DHLT6-KTTH A1

17/12/2021

Sáng ngày 12/12/2021, Khoa Kế toán - kiểm toán Trường Đại học Thái Bình đã tổ chức buổi phản biện Báo cáo thực tập tốt nghiệp đối với học viên lớp Đại học Liên thông khóa 6, chuyên ngành kế toán tổng hợp (DHLT6-KTTH A1) theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 tại tỉnh Thái Bình diễn biễn phức tạp trong thời gian gần đây nên buổi phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp của các học viên được diễn ra theo hình thức trực tuyến trên phần mềm Zoom để đảm bảo đúng tiến độ đào tạo. Trước khi phản biện Khoa tiến hành họp hội đồng để triển khai hình thức và nội dung phản biện đối với từng nhóm, từng học viên. Buổi phản biện được tổ chức nghiêm túc, 100% Giảng viên và học viên vào phòng Zoom đúng thời gian quy định, đúng quy trình phản biện. Âm thanh, hình ảnh, đường truyền đảm bảo tốt. Tại buổi phản biện, mỗi học viên phải trả lời câu hỏi của 2 giảng viên độc lập về quá trình đi thực tập, đặc điểm chung của đơn vị thực tập, đặc biệt là nội dung về các phần hành kế toán mà học viên đảm nhận trong báo cáo của nhóm. Đồng thời học viên cũng đưa ra những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực tập. Theo nhận định chung của các học viên, trong quá trình đi thực tập đã tích lũy được cho bản thân nhiều kinh nghiệm làm việc, kỹ năng thực hành và cả kiến thức chuyên môn. Tại đơn vị thực tập, các học viên đã nhận được sự tin cậy giúp đỡ nhiệt tình từ ban lãnh đạo và các anh chị trong phòng kế toán tại đơn vị thực tập. Trong đợt thực tập, học viên đã áp dụng được lý thuyết vào thực tiễn, nâng cao kiến thức chuyên ngành, tinh thần trách nhiệm đối với công việc và thái độ nghề nghiệp cần thiết phục vụ cho công việc hiện tại của bản thân. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202112/Images/z3030346888631-a18b34ca52483643b86b56fcf14200e6-20211217035008-e.jpg
Media/1_TH1062/FolderFunc/202112/Images/z3030346893093-118bbe9a4d8916a4a593dd0b2a8c6411-20211217034843-e.jpg

Một số hình ảnh trong buổi phản biện báo cáo TTTN của các học viên lớp DHLT6-KTTH A1