06/02/2023 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

HỌC LIỆU NGÀNH KINH TẾ

06/02/2023 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

HỌC LIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

14/12/2019 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH/CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP (2019)

Áp dụng cho đại học chính quy K9 tuyển sinh năm 2020

14/12/2019 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN NGÀNH KINH TẾ/CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ (2019)

Áp dụng cho đại học chính quy K9 tuyển sinh năm 2020

01/08/2017 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH/CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP (2017)

Áp dụng cho đại học chính quy K6,7,8 tuyển sinh năm 2017,2018,2019

01/08/2017 Đề cương chi tiết khoa KT-QTKD

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN NGÀNH KINH TẾ/CHUYÊN NGÀNH/QUẢN LÝ KINH TẾ (2017)

Áp dụng cho đại học chính quy K6,7,8 tuyển sinh năm 2017,2018,2019

Nếu có thắc mắc xin liên hệ
Hoặc truy cập vào
logobotchat
HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Loading...

HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023

chatbot Mời bạn đặt câu hỏi ?
chatbot