19/12/2019 Đề cương chi tiết khoa KTKT

Đề cương chi tiết các học phần của khoa Kế toán kiểm toán

Áp dụng cho đào tạo trình độ Đại học; Loại đào tạo Chính quy; Từ khóa tuyển sinh năm 2019