17/01/2020 Đề cương chi tiết khoa Luật

Đề cương chi tiết các học phần của khoa Luật

Áp dụng cho đào tạo trình độ Đại học; Loại hình đào tạo Chính quy; Từ khóa tuyển sinh năm 2019

19/12/2017 Đề cương chi tiết khoa Luật

Đề cương chi tiết các học phần của khoa Luật

Áp dụng cho đào tạo trình độ Đaị học; Loại hình đào tạo Chính quy; Từ khóa tuyển sinh năm 2017

Nếu có thắc mắc xin liên hệ
Hoặc truy cập vào
logobotchat
HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Loading...

HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023

chatbot Mời bạn đặt câu hỏi ?
chatbot