21/10/2021 Giới thiệu khoa công nghệ thông tin

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

14/09/2021 Giới thiệu khoa công nghệ thông tin

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà A - Trường Đại học Thái Bình Điện thoại: 0227.3633300 Email: khoacntt@gmail.com