14/09/2021 Giới thiệu khoa công nghệ thông tin

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà A - Trường Đại học Thái Bình Điện thoại: 0227.3633300 Email: khoacntt@gmail.com