07/08/2023 Giới thiệu khoa Luật

Khoa Luật – Trường Đại học Thái Bình – Sự lựa chọn đáng tin cậy của người học

Trường Đại học Thái Bình được Bộ GDĐT cho phép mở mã ngành Luật nhằm đào tạo ra những cử nhân có kiến thức chuyên ngành sâu và kỹ năng nghề nghiệp tốt, thái độ và tinh thần làm việc tích cực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng vào các môi trường làm việc khác nhau.

05/08/2023 Giới thiệu khoa Luật

GIỚI THIỆU NGÀNH LUẬT – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Ngành luật hiện nay đang thu hút đông đảo người dân ở mọi tầng lớp, đặc biệt là các bạn trẻ theo học bởi đây là ngành học có tiềm năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

23/02/2022 Giới thiệu khoa Luật

Giới thiệu về ngành học của Khoa luật