KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

21/03/2022

7h30', Chủ nhật ngày 27/3/2022 mời SV Cao đẳng khoá 19 về nhận bằng tốt nghiệp, đồng thời khoa mời doanh nghiệp về tuyển SV tốt nghiệp đi làm việc. Trân trọng thông báo!

Tập tin đính kèm

Tin tức liên quan