Giới thiệu

21/10/2021 Giới thiệu phòng Công tác HSSV

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ của Phòng CTHSSV - Tháng 01 năm 2020

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ của Phòng CTHSSV - Tháng 01 năm 2020

21/10/2021 Giới thiệu phòng Công tác HSSV

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

21/10/2021 Giới thiệu phòng Công tác HSSV

Phân công công việc Cán bộ, Chuyên viên Phòng CTHSSV năm tháng 10-2021

Phân công công việc Cán bộ, Chuyên viên Phòng CTHSSV năm tháng 10-2021

Nếu có thắc mắc xin liên hệ
Hoặc truy cập vào
logobotchat
HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Loading...

HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023

chatbot Mời bạn đặt câu hỏi ?
chatbot