24/11/2021 Thông báo phòng Công tác SV

Thông báo MGHP năm học 2021-2022

Thông báo MGHP năm học 2021-2022

12/11/2021 Thông báo phòng Công tác SV

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2021 (đợt 2)

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2021 (đợt 2)

12/11/2021 Thông báo phòng Công tác SV

Quyết định thành lập BAN CHỈ ĐẠO VÀ NHÓM KHẢO SÁT Llấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2021 (đợt 2)

Quyết định thành lập BAN CHỈ ĐẠO VÀ NHÓM KHẢO SÁT Llấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan năm 2021 (đợt 2)

05/11/2021 Thông báo phòng Công tác SV

Kế hoạch huy động HSSV tham gia lao động chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2021 - 2022

Kế hoạch huy động HSSV tham gia lao động chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2021 - 2022

04/11/2021 Thông báo phòng Công tác SV

NỘI QUY THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

NỘI QUY THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

25/10/2021 Thông báo phòng Công tác SV

Lịch tiêm Vắc Xin phòng Covid-19 cho HSSV toàn trường

Lịch tiêm Vắc Xin phòng Covid-19 cho HSSV toàn trường

25/10/2021 Thông báo phòng Công tác SV

Thông báo khẩn về việc tổ chức tiêm vắc xin cho sinh viên toàn trường vào ngày 26 - 27.10.2021.

Thông báo khẩn về việc tổ chức tiêm vắc xin cho sinh viên toàn trường vào ngày 26 - 27.10.2021.

25/10/2021 Thông báo phòng Công tác SV

Thông báo về việc kiểm tra văn bằng tốt nghiệp THPt, Trung cấp, Cao đẳng - lớp CBXP

Thông báo về việc kiểm tra văn bằng tốt nghiệp THPt, Trung cấp, Cao đẳng - lớp CBXP