23/02/2022 Thông tin tuyển sinh khoa Luật

Thông tin tuyển sinh khoa Luật năm 2022

23/02/2022 Thông tin tuyển sinh khoa Luật

Thông tin tuyển sinh khoa Luật năm 2022

27/08/2021 Thông tin tuyển sinh khoa Luật

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LUẬT NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

26/08/2021 Thông tin tuyển sinh khoa Luật

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LUẬT

Khoa Luật trường Đại học Thái Bình tuyển sinh Đại học Luật