20/10/2023 Thông tin tuyển sinh khoa Luật

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 2 NĂM 2023

31/07/2023 Thông tin tuyển sinh khoa Luật

Lý do nên chọn Trường Đại học Thái Bình

17/05/2023 Thông tin tuyển sinh khoa Luật

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA LUẬT NĂM 2023

Khoa Luật - Trường Đại học Thái Bình tuyển sinh trình độ Đại học các hình thức đào tạo năm 2023!

23/02/2022 Thông tin tuyển sinh khoa Luật

Thông tin tuyển sinh khoa Luật năm 2022

23/02/2022 Thông tin tuyển sinh khoa Luật

Thông tin tuyển sinh khoa Luật năm 2022

27/08/2021 Thông tin tuyển sinh khoa Luật

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LUẬT NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

26/08/2021 Thông tin tuyển sinh khoa Luật

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LUẬT

Khoa Luật trường Đại học Thái Bình tuyển sinh Đại học Luật