19/11/2021 Tin tức phòng Công tác HSSV

Trường Đại học Thái Bình: Chú trọng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

Trường Đại học Thái Bình: Chú trọng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

11/11/2021 Tin tức phòng Công tác HSSV

Bài phát biểu cảm tưởng của Tân sinh viên tại Lễ khai giảng năm học 2021-2022

Bài phát biểu cảm tưởng của Tân sinh viên tại Lễ khai giảng năm học 2021-2022

10/11/2021 Tin tức phòng Công tác HSSV

TRAO HỌC BỔNG HESSEN VÀ HỌC BỔNG FUTURE LANG TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

TRAO HỌC BỔNG HESSEN VÀ HỌC BỔNG FUTURE LANG TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

04/11/2021 Tin tức phòng Công tác HSSV

35 03.11.2021 Kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và kỷ niệm 10 năm nâng cập trường

35 03.11.2021 Kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và kỷ niệm 10 năm nâng cập trường

04/11/2021 Tin tức phòng Công tác HSSV

Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi văn nghệ khối CBVC

Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi văn nghệ khối CBVC

04/11/2021 Tin tức phòng Công tác HSSV

Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học 2021 - 2022

Kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học 2021 - 2022

27/10/2021 Tin tức phòng Công tác HSSV

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ AN TOÀN COVID-19

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ AN TOÀN COVID-19

22/10/2021 Tin tức phòng Công tác HSSV

Khai mạc Đợt đánh giá ngoài Kiểm định chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình

Khai mạc Đợt đánh giá ngoài Kiểm định chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình