Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Thái

13/07/2020

Chiều ngày 7/7, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Đại học Thái Bình về một số định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới.

 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.ime-2:52

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghe Trường Đại học Thái Bình báo cáo định hướng phát triển và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới. Trước đó, ngày 4/7, trong các buổi làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã đề xuất việc Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ để Trường Đại học Thái Bình trở thành trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề xuất này được lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao.

 

Giáo viên Trường Đại học Thái Bình hướng dẫn sinh viên tại Trung tâm  kỹ thuật, thực hành.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành; ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên Trường Đại học Thái Bình, kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Trường Đại học Thái Bình trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới, Trường Đại học Thái Bình tiếp tục duy trì khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện kế hoạch hoạt động ổn định trước mắt đồng thời phải quan tâm xây dựng và đề ra được các chiến lược phát triển lâu dài phù hợp với xu thế đào tạo và yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Nhà trường phải tinh giản đội ngũ cán bộ để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, đến giai đoạn nhất định phải tự chủ trong hoạt động. Mỗi cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thái Bình phải tự vươn lên, nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng giảng dạy, năng lực quản lý, hướng đến giảm những loại hình đào tạo ngắn hạn, hướng đến đào tạo đại học chất lượng cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh xu thế phát triển đại học hiện nay đang có sự phân hóa, phân tầng rõ rệt.  Thời gian tới sẽ không còn đào tạo nhiều cấp trong một cơ sở giáo dục mà cần có sự chuyên biệt. Vì vậy, Trường Đại học Thái Bình cần có kế hoạch xây dựng thương hiệu để đứng vững trước yêu cầu giáo dục đào tạo của đất nước.  Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, góp ý của các ngành liên quan, nghiên cứu theo những định hướng đã gợi mở, bám sát nhiệm vụ của tỉnh đặt ra cho nhà trường để xây dựng kế hoạch phát triển Trường Đại học Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và lâu dài của tỉnh, góp phần đưa Thái Bình trở thành trung tâm giáo dục đào tạo của khu vực trong tương lai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh việc phấn đấu để Trường Đại học Thái Bình trở thành một thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là định hướng đúng đắn, cơ hội hiếm có mang tính chiến lược lâu dài, không chỉ có ý nghĩa với Trường Đại học Thái Bình mà còn có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh trong tương lai. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đồng ý cho nhà trường nghiên cứu, tìm hiểu các mô hình giáo dục tương tự, chủ động đặt vấn đề với Đại học Quốc gia Hà Nội để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giao Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với nhà trường xây dựng đề án Trường Đại học Thái Bình trở thành trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà nội, báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Trịnh Cường