02/03/2021 HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Thái Bình triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Từ ngày 19 – 21/11, tại Trường Đại học Thái Bình diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.