KẾ HOẠCH PHUN THUỐC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUS CORONA