Khoa Điện- Điện tử
UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Điện thoại: 0227.633.307 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

(KÝ HIỆU TRƯỜNG DTB)

 

 

TÊN NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN,

THỜI GIAN ĐÀO TẠO
(Chọn một trong các tổ hợp)

Đại học:
Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

Gồm các chuyên ngành:
- Điện công nghiệp
- Điện tử công nghiệp
- Cung cấp điện
- Điện tử viễn thông

DDT
(7510301)

_Tổ hợp Xét tuyển (Chọn một trong các Tổ hợp)
            A00:Toán, Lý, Hóa
           D01:Toán, Văn, Anh
           C14:Toán, Văn, GDCD
           B00: Toán, Hóa, Sinh
_Thời gian đào tạo: từ 3 đến 5 năm
_Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng đại học

Cao đẳng:

 6510303

 

6520227

 

6520226

6520224

_Xét tuyển học bạ THPT lớp 12
_Thời gian đào tạo: từ 2 đến 3 năm
_Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng cao đẳng

Hệ sơ cấp nghề:

 

 

 

_Thời gian đào tạo:3 tháng dưới 1năm
_Kết  thúc  khóa  học  được  cấp  chứng  chỉ  sơ  cấp  nghề

- Điện dân dụng

- Điện tử dân dụng

- Điện công nghiệp

- Điện tử công nghiệp

Hệ liên kết:

 

 

 Phối hợp với các trường trung ương tuyển sinh thạc sĩ Kỹ thuật điện tử, tự động hóa, …