Lịch sử phát triển trường
Kết quả tuần 3 cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình

Tuần 3 cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình trên mạng https://tbu.vnlms.vn/ bắt đầu từ ngày 4/5/2020 – 10/5/2020. Tuần 3 của cuộc thi đã đón nhận hơn 500 lượt dự thi. Ban tổ chức xin biểu dương 28 người trả lời đúng 20/20 câu hỏi.

Kết quả tuần 1 cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình.

Cuộc thi online Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình trên mạng https://tbu.vnlms.vn/ bắt đầu từ 20/4/2024. Trong tuần đầu tiên của cuộc thi đã có gần 800 lượt dự thi và có 10 người trả lời đúng 20/20 câu hỏi. Ban tổ chức Xin thông báo kết quả như sau:

Cuộc thi online tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình

Hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình (1960 – 2020), Trường Đại học Thái Bình tổ chức Cuộc thi online “Tìm hiểu lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Thái Bình”.

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

1. Phòng Tổ chức Cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ tiền thân là Tổ Hành chính Tổng hợp, Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Kinh - Tài thuộc Ty Tài chính, tỉnh Thái Bình, được thành lập từ năm 1960. Đến năm 1978, Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Kinh - Tài được nâng cấp thành Trường Trung học Kinh tế Thái Bình, và Phòng Tổ chức Hành chính cũng được thành lập trên cơ sở Tổ Hành chính Tổng hợp.

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH (1960-2020)

Sự ra đời của trường Tài chính (tiền thân của Trường Đại học Thái Bình hiện nay) năm 1960 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Thái Bình. Trong hơn 50 năm qua, nhà trường đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau với những hoàn cảnh khác nhau, thực hiện nhiều nhiệm vụ đào tạo khác nhau nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhà trường đều vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.