Thông báo: V/v sinh viên các lớp đại học, cao đẳng không tập trung học tại trường và tiếp tục triển khai dạy, học trực tuyến