TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Ngày 08/5/2020 Trường Đại học Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng giai đoạn 2015-2020 và Định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Chủ trì Hội nghị, TS Phạm Thị Ánh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tự đánh giá.

          Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường: TS Trần Thị Hòa - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách các hoạt động đào tạo; TS Đặng Nguyên Mạnh - Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và công tác an ninh; các đồng chí Trưởng các đơn vị Nhà trường và các chuyên viên làm nhiệm vụ khảo thí - đảm bảo chất lượng.

          Mở đầu Hội nghị, TS Phạm Thị Ánh Nguyệt phát biểu đề dẫn và những nội dung sẽ thảo luận và tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 2015-2020 và cho ý kiến về dự thảo định hướng nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giai đoạn 2020-2025.

 

         TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt - Phó Hiệu trường

          Tiếp theo, Th.s Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bo chất lượng đào tạo, lần lượt trình bày các nội dung:

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo chất lượng Nhà trường giai đoạn 2015-2020, định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

+ Báo cáo kết quả công tác Đảm bảo chất lượng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

Trong giai đoạn 2015-2020, Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của trường Đại học Thái Bình được thiết kế, xây dựng, và phát triển nhằm hướng đến đáp ứng tốt sứ mệnh, tầm nhìn, đạt các mục tiêu chiến lược của nhà trường và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên có liên quan. Cũng trong giai đoạn này, hoạt động kiểm định chất lượng Trường theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo được triển khai tích cực với nhiều hoạt động như: tự đánh giá; khảo sát các bên liên quan; tổ chức các hội nghị, hội thả, tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng… Có thể nói, hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Thái Bình trong 05 năm qua đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, có những bước đột phá. Những nguyên nhân, những vẫn đề còn hạn chế cần khắc phục ngay về hoạt động đảm bảo chất lượng trong 5 năm qua đã được nêu ra để cùng thảo luận, đặc biệt trong công tác tự đánh giá như: việc thu thập minh chứng ở các đơn vị, thiết lập các chỉ số về hoạt động khảo sát sự hài lòng các bên liên quan, …. Xác định việc đẩy mạnh công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường Đại học Thái Bình là một nhiệm vụ trọng tâm thông qua định hướng trong giai đoạn mới.

ThS. Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLĐT

Sau khi nghe đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bo chất lượng đào tạo trình bày các nội dung, TS Phạm Thị Ánh Nguyệt chủ trì Hội nghị đề nghị các đơn vị tập trung làm rõ: những hạn chế trong công tác đảm bảo chất lượng tại trường, đề xuất của các đơn vị về các hoạt động cải tiến để nâng cao chất lượng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nghiêm túc, có nhiều ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 2015-2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, đồng thời trao đổi về việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại đơn vị, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn kết phục vụ cộng đồng; việc triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng; việc thực hiện các hoạt động tự đánh giá tại mỗi đơn vị.

Dự Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hòa - Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu các ý kiến về hoạt động khảo sát các bên liên quan, nhấn mạnh việc cần phải nâng cao hơn nữa chỉ số hài lòng của người học, đảm bảo tính khách quan khi khảo sát và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện; đồng chí Đặng Nguyên Mạnh - Phó Hiệu trưởng cũng đã nêu bật sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng trong Nhà trường và nêu rõ đây là trách nhiệm của mọi cá nhân và các tổ chức thuộc trường, đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Trường cần đẩy mạnh các hoạt động kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia, tăng cường hoạt động mang tính nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng, đề xuất cần có tập huấn chuyên sâu để các đơn vị cùng hiểu và thực hiện công tác kiểm định chất lượng nhà trường.

TS. Trần Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng phát biểu

Kết luận Hội nghị, TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng nhà trường kết luận một số vấn đề: Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, tập thể cán bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo trong việc tham mưu, triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng Nhà trường. Yêu cầu các đơn vị tiếp tục bố trí nguồn lực để thực hiện các kế hoạch về đảm bảo chất lượng đã đề ra; cải tiến đảm bảo chất lượng để phù hợp với thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó là đổi mới sáng tạo trong giáo dục. Đảm bảo hoàn thành báo cáo tự đánh giá trong tiến trình kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường năm 2020. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của Đảng ủy, ban Giám hiệu Nhà trường, sự vào cuộc của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn Trường, công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong thời gian tới.

TS. Đặng Nguyên Mạnh - Phó Hiệu trưởng