Trường Đại học Thái Bình tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 24/10, Trường Đại học Thái Bình phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viên Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2018.

 

Sinh viên Trường Đại học Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, trên 600 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã đăng ký tham gia hiến máu trong đợt này. Cán bộ Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viên Đa khoa tỉnh đã khám sức khỏe, tuyển chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn hiến máu. 

Kết quả đã thu được 431 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 131 đơn vị.

                                                                                                                                                                                                Trịnh Cường