Về việc sinh viên các lớp đại học, cao đẳng nghỉ học tại trường từ chiều ngày 29/01/2021 đến hết ngày 21/02/2021 để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu

02/03/2021

Media/1_TH1062/Images/202101/0001-1-20210129094612-e.jpg
Media/1_TH1062/Images/202101/0002-1-20210129094622-e.jpg