Xây dựng Trường Đại học Thái Bình thành trường đại học có uy tín và thương hiệu của khu vực Đồng bằng sông Hồng

Sáng ngày 23/5, Đảng bộ Trường Đại học Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Trường Đại học Thái Bình có 18 chi bộ, 175 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường Đại học Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp giữ vững và ổn định quy mô, chất lượng đào tạo các ngành học, bậc học, số lượng tuyển sinh. Nâng cao chất lượng thực hành, thực tập, trải nghiệm, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện các phần mềm quản lý đào tạo. Đầu tư và chuyển đổi phương pháp giảng dạy truyền thống sang giảng dạy trực tuyến qua Internet. Tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế với nhu cầu xã hội thông qua việc đẩy mạnh liên kết, hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp, tổ chức. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 119 đảng viên, 100% đảng viên và chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên…  

Đề ra mục tiêu tổng quát tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Trường Đại học Thái Bình thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín và thương hiệu của khu vực Đồng bằng sông Hồng, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Trường Đại học Thái Bình phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, giảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của ngành. 100% giảng viên của nhà trường có trình độ thạc sĩ trở lên, mở thêm 3 – 5 ngành đào tạo đại học, 2 – 3 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ. Giữ ổn định quy mô đào tạo đại học, liên thông, văn bằng 2, vừa học vừa làm hiện có. Đến năm 2025, nhà trường đạt mức 3.000 – 5.000 học sinh, sinh viên, học viên các hệ, các loại hình đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội, có việc làm ổn định…

 Nguồn Báo Thái Bình