01/12/2021 Chuẩn đầu ra

TRA CỨU VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

05/08/2021 Chuẩn đầu ra

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra năm 2021

Năm 2021 nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh, cập nhật chuẩn đầu ra của CTĐT 8 ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin, Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật và Tài chính ngân hàng. Sau rà soát chỉnh sửa nhà trường ban hành quyết định số 407 ngày 28/06/2021 về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 8 ngành trên. Áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022

30/08/2019 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành Kế toán

Ngành kế toán bao gồm các chuyên ngành Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp

30/08/2019 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Kinh tế

Ngành kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

30/08/2019 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin chuyên ngành Công nghệ thông tin

30/08/2019 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí.

30/08/2019 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

Gồm các chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Cung cấp điện, Điện tử viễn thông

29/08/2019 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh

Ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp