BCH ĐẢNG BỘ

12/18/2020 2:50:00 PM

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202307/Images/thanh-pham-quoc-khct-1-225x300-20230721100855-e.jpg
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 HIỆU TRƯỞNG

Phạm Quốc Thành

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/nguyet-20210823033900-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/anh-the-20210823041306-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG ĐT

Hà Văn Đổng

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/2jpg-20210823041341-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Anh Quân

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0294jpg-20210823040002-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG CT HSSV

Hoàng Thị Thu Hiền

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0207jpg-20210823041534-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG KHTC

Nguyễn Thị Hường

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/haijpg-20210823041807-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PT KHOA CÔNG NGHỆ

Vũ Thanh Hải

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0405jpg-20210823041438-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PT KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 Đặng Gia Dũng

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/hien-20210823045956-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

TRƯỞNG KHOA ĐC

Nguyễn Văn Hiến

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0195jpg-20210823041513-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN QL KTX

Nguyễn Đức Thiều

 

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0454jpg-20210823041450-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Nguyễn Đức Cương

Nếu có thắc mắc xin liên hệ
Hoặc truy cập vào
logobotchat
HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Loading...

HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023

chatbot Mời bạn đặt câu hỏi ?
chatbot