19/12/2022 Giới thiệu phòng Đào tạo

Nhập dữ liệu trực ngoài giờ phòng đào tạo

05/12/2022 Giới thiệu phòng Đào tạo

Đề nghị xử lý học vụ

13/08/2021 Giới thiệu phòng Đào tạo

Nhật ký số PĐT TBU

Nếu có thắc mắc xin liên hệ
Hoặc truy cập vào
logobotchat
HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Loading...

HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023

chatbot Mời bạn đặt câu hỏi ?
chatbot