HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

10/24/2022 7:46:01 AM

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

1

Trần Thị Bích Hằng

Trường Đại học Thái Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch HĐ trường

2

Hà Văn Đổng

Trường Đại học Thái Bình

Thư ký

3

Phạm Quốc Thành

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Thành viên

4

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Trường Đại học Thái Bình

Phó Hiệu trưởng

5

Hà Tiến Thăng

Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

6

Phạm Hồng Tùng

Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính

Thành viên

7

Nguyễn Viết Hiển

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

8

Nguyễn Thị Thu Dung

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Đại biểu Quốc hội khoá XV

Thành viên

9

Đỗ Văn Vẻ

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor

Thành viên

10

Nguyễn Anh Quân

Trường Đại học Thái Bình

Thành viên

11

Vũ Thanh Hải

Trường Đại học Thái Bình

Thành viên

12

Nguyễn Thị Hường

Trường Đại học Thái Bình

Thành viên

13

Nguyễn Đức Thiều

Trường Đại học Thái Bình

Thành viên

14

Hoàng Phương Bắc

Trưởng phòng TCCB

Thành viên

15

Trần Văn Thiện

Phó Trưởng phòng HCTH

Thành viên

16

Cao Thị Thuý Minh

Cựu sinh viên, Chuyên viên phòng Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Thái Bình

Thành viên

17

Nguyễn Thu Thảo

Sinh viên

Thành viên

Tập tin đính kèm