HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

10/24/2022 7:46:01 AM

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Thị Kim Lý

Trường Đại học Thái Bình

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐ trường

2

TS. Hà Văn Đổng

Trường Đại học Thái Bình

Thư ký

3

TS. Trần Thị Hoà

Trường Đại học Thái Bình

Phó Hiệu trưởng, Phụ trách trường

4

TS. Đặng Nguyên Mạnh

Trường Đại học Thái Bình

Phó Hiệu trưởng

5

TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt

Trường Đại học Thái Bình

Phó Hiệu trưởng

6

Đ/c. Hà Tiến Thăng

Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

7

Đ/c Phạm Hồng Tùng

Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính

Thành viên

8

TS. Nguyễn Thị Thu Dung

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Đại biểu Quốc hội khoá XV

Thành viên

9

Đ/c Đỗ Văn Vẻ

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor

Thành viên

10

Đ/c Nguyễn Anh Quân

Trường Đại học Thái Bình

Thành viên

11

Đ/c Vũ Thanh Hải

Trường Đại học Thái Bình

Thành viên

12

Đ/c Nguyễn Thị Hường

Trường Đại học Thái Bình

Thành viên

13

Đ/c Nguyễn Đức Thiều

Trường Đại học Thái Bình

Thành viên

14

CSV Cao Thị Thuý Minh

Cựu sinh viên, Chuyên viên phòng Khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Thái Bình

Thành viên

15

SV. Phạm Thị Thao

Sinh viên, UVBCH Đoàn trường

Thành viên

Tập tin đính kèm