29/11/2022 Tin tức đào tạo

Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho Đại văn bằng 2 tháng 11 năm 2022

8h ngày 04-12-2022 tại Hội trường nhà D Trường Đại học Thái Bình

17/11/2021 Tin tức đào tạo

Thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện công văn Số: 5126/BGDĐT-GDĐH ngày 8 tháng 11 năm 2021. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Phát triển Châu Á, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Chuyên gia Giáo dục thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 ở đối tượng cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên hiện đang công tác, làm việc và học tập tại các cơ sở giáo dục đại học. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng cho dự án nghiên cứu khoa học về sự ứng phó của các cơ sở giáo dục đại học của châu Á trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 do ADB tài trợ và thực hiện.

08/10/2021 Tin tức đào tạo

Tiếp nhận ý kiến sinh viên về học vụ

Các anh chị HSSV thân mến. Phòng Đào tạo mở cổng tiếp nhận ý kiến thắc mắc, góp ý của người học về công tác đào tạo, học vụ. Ý kiến của các anh chị sẽ giúp nhà trường cải thiện tốt hơn chất lượng phục vụ đào tạo. Trân trọng