10/06/2024 Tin tức đào tạo

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024

03/10/2023 Tin tức đào tạo

Hướng dẫn đăng ký học phần

09/08/2023 Tin tức đào tạo

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023 - 2024

Thời gian thực hiện: 9h30-11h00 ngày 08/08/2023 Địa điểm: Phòng Hội Thảo

08/04/2023 Tin tức đào tạo

Chương trình Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học liên thông ngành CNTT và ngành kế toán 2023

Thời gian: 8h00 ngày 09-04-2023 tại Hội trường nhà D. Đối tượng đại học liên thông từ trung cấp khóa khóa 6, 7 ngành Công nghệ thông tin và ngành kế toán

29/11/2022 Tin tức đào tạo

Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho Đại văn bằng 2 tháng 11 năm 2022

8h ngày 04-12-2022 tại Hội trường nhà D Trường Đại học Thái Bình

17/11/2021 Tin tức đào tạo

Thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện công văn Số: 5126/BGDĐT-GDĐH ngày 8 tháng 11 năm 2021. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Phát triển Châu Á, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Chuyên gia Giáo dục thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 ở đối tượng cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên hiện đang công tác, làm việc và học tập tại các cơ sở giáo dục đại học. Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng cho dự án nghiên cứu khoa học về sự ứng phó của các cơ sở giáo dục đại học của châu Á trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 do ADB tài trợ và thực hiện.