Hội thảo cấp khoa lần thứ 2 năm học 2021 -2022

13/01/2022

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/phong-20220113041158-e.jpg

Chiều ngày 12/01/2022: Khoa Kế toán kiểm toán và Tài chính ngân hàng đã tổ chức thành công buổi hội thảo với chủ đề "Trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên Kế toán và Tài chính ngân hàng trước khi đi thực tập và ra trường"

Buổi hội thảo đã chỉ ra sự cần thiết, tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng mềm, việc rèn luyện kỹ năng mềm như thế nào ... cho sinh viên trước khi đi thực tập và ra trườngđưa ra được những giải pháp tốt nhất để trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên giúp các em hoàn thiện không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn cả kiến thức xã hội, cuộc sống và tương lai.

Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/tham-luan-2-20220113041539-e.jpg
Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/tv-tham-gia-20220113041304-e.jpg
Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/tham-luan-20220113041422-e.jpg

Một số hình ảnh ghi tại buổi hội thảo