Hội thảo “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán-kiểm toán”

09/09/2021

Sáng ngày 09/9/2021, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) kết hợp cùng các trường đại học: Học viện tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán-kiểm toán” theo hình thức trực tuyến. Hội thảo được sự  tham gia của hàng trăm giảng viên từ các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc; đặc biệt là các giảng viên tham gia giảng dạy bộ môn kế toán, bộ môn kiểm toán.
 
Media/1_TH1062/FolderFunc/202109/Images/a1png-20210909031708-e.png

Các thầy, cô giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán tham gia hội thảo với mục tiêu cập nhật các kiến thức về kiểm toán phục vụ công tác giảng dạy tiệm cận gần hơn với kiến thức thực tế, trang bị cho sinh viên hiểu biết về nghề tốt hơn. Đồng thời, thông qua hội thảo các thầy/cô trong khoa được giao lưu, trao đổi các kiến thức với các chuyên gia đầu ngành và thu được kinh nghiệm giảng dạy quý báu.

Sau hội thảo, từ kiến thức được cập nhật, các thầy/cô sẽ có những bài giảng thực tế hơn, sâu sắc hơn đưa kiến thức hiện đại đến gần các bạn sinh viên hơn.