Khai giảng lớp Sửa chữa máy Nông nghiệp tại Thuỵ Chính - Thái Thuỵ

16/08/2019

Ngày 16 tháng 08 năm 2019, Trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao KHCN trường ĐH Thái Bình tổ chức khai giảng lớp dạy nghề: Sửa chữa máy Nông nghiệp với số lượng 32 học viên, đào tạo trong 3 tháng tại Thuỵ Chính - Thái Thuỵ - Thái Bình. 
Về phía UBND xã Thuỵ Chính có:
        Ông: Nguyễn Huy Phóng - Chủ tịch UBND xã
Về phía trường Đại học Thái Bình, đại diện gồm:    
        TS. Trần Thị Hoà - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình 
        Ths Nguyễn Ngọc An - Phó Giám đốc trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao KHCN  
        Ông: Nguyễn Duy Hoá - Chuyên viên tại trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao KHCN  
Sau đây là một số hình ảnh về buổi lễ: 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/lop-scm-82019c-20210830045828-e.jpg
TS Trần Thị Hoà - Phó HT trường ĐHTB phát biểu khai mạc tại buổi lễ
Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/lop-scm-82019a-20210831083331-e.jpg
Ông Nguyễn Duy Hoá - Chuyên viên tại Trung tâm Dạy nghề phát biểu ý kiến tại buổi lễ
Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/lop-scm-82019b-20210831083712-e.jpg
 
Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/lop-scm-82019d-20210831083741-e.jpg
 
Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/lop-scm-82019f-20210831083833-e.jpg
Đại diện học viên lên phát biểu ý kiến tại buổi lễ