Khai mạc tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khoá năm 2023

22/05/2023

Nhằm trang bị cho sinh viên Đại học chính quy Khoá 8 các điều kiện cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, kiến thức khởi nghiệp, kỹ năng tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường. Sáng ngày 22/5/2023, trường Đại học Thái Bình tổ chức Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khoá năm 2023.

Về dự buổi Khai mạc có TS. Đặng Nguyên Mạnh, BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô Trưởng, Phó Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm cùng toàn thể sinh viên Đại học Khoá 8.

Chương trình tuần sinh viên cuối khoá diễn ra trong 5 buổi với nội dung hướng dẫn sinh viên kỹ năng làm hồ sơ xin việc, phỏng vấn, giao tiếp công sở; kỹ năng phát triển bản thân và phát triển kinh doanh; giao lưu giữa sinh viên và doanh nghiệp, cựu sinh viên và hướng dẫn cho sinh viên các thủ tục cần thiết trước khi ra trường….

Một số hình ảnh buổi Khai mạc:

Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản cho biết 'UBND TỈNH THÁI BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH LÀ KHAI MẠC SỨC TUÀN CÔNG DÂN SINH VIÊN CUỚI CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KH MANH Thải Bình, ngày 22 thảng 5 năm 2023'Có thể là hình ảnh về 6 người, cái bục và văn bảnCó thể là hình ảnh về 9 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản cho biết 'UBND TÌNH THÁI BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH THUC LÀ SỨC KHAI MẠC TUÀN CÔNG DÂN SINH VIÊN CUỐI CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHO Thải Bình, ngày 22 thảng 5 năm 2023'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang học, đám đông và văn bản