Khoa Kế toán kiểm toán tổ chức buổi chấm phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp cho SV ĐH chính quy khóa - Chuyên ngành Kế toán tổng hợp

30/03/2022

Mục đích:

- Đánh giá kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức thực tế của sinh viên sau quá trình học tập tại trường và sau thời gian đi thực tập tốt nghiệp.

- Rèn luyện tác phong, phương pháp làm việc của người cán bộ làm công tác kế toán.

           Sáng ngày 25/3/2022, Khoa Kế toán - kiểm toán Trường Đại học Thái Bình đã tổ chức buổi chấm phản biện Báo cáo thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy khoá 7, chuyên ngành kế toán tổng hợp. Tại buổi chấm phản biện, tất cả giảng viên và sinh viên đều thực hiện tốt các biện pháp về phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Trong quá trình chấm phản biện, mỗi sinh viên phải trả lời câu hỏi của 2 giảng viên độc lập về quá trình đi thực tập, đặc điểm chung của đơn vị thực tập, đặc biệt là nội dung về các phần hành kế toán mà sinh viên đảm nhận trong báo cáo của nhóm. Đồng thời sinh viên cũng đã chỉ ra được những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực tập.

         Theo nhận định chung của các sinh viên, trong quá trình đi thực tập đã tích lũy được cho bản thân nhiều kinh nghiệm làm việc, kỹ năng thực hành và cả kiến thức chuyên môn giúp cho công việc sắp tới khi ra trường đi làm không còn gặp nhiều bỡ ngỡ.Media/1_TH1062/FolderFunc/202203/Images/b69ca7ae1e02d15c8813-20220330080132-e.jpg

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi chấm phản biện BCTTTN