KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 32 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

23/12/2021

Hòa trong không khí phấn khởi, tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, hôm nay, được sự nhất trí của Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường:  hội CCB trường Đại học Thái Bình long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021); 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2021).

Cách đây 77 năm, đứng trước những yêu cầu thực tiễn của cách mạng, tháng 12/-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách. Bản chỉ thị lịch sử này là một văn kiện có tính chất cương lĩnh quân sự của Đảng, đề cập một cách toàn diện đến đường lối, phương châm, tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang cách mạng. Trong điều kiện lịch sử đương thời, bản chỉ thị nhấn mạnh: “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền…”, đồng thời “Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc khắp đất nước Việt Nam chúng ta”.

Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, ngày 22-12-1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập gồm 3 tiểu đội, với 34 chiến sĩ được chọn lọc từ những chiến sĩ du kích Cao - Bắc - Lạng do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự ra đời của Quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một Quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo; một Quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, anh hùng, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

            Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc, ngay từ ngày đầu thành lập với 34 chiến sĩ, với “gậy tầm vông, súng kíp, súng trường,…”, Quân đội ta đã mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nên chiến công tiêu diệt các đồn Phay Khắt, Nà Ngần của giặc Pháp, để rồi ngày càng phát triển, lớn mạnh nhanh chóng, cùng toàn dân tiến hành thành công cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 

 Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trường kỳ, gian khổ với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, Quân đội ta đã cùng nhân dân cả nước chiến đấu giành nhiều thắng lợi vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh vô bờ bến, lập nên nhiều chiến công nối tiếp chiến công, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và ngay sau đó, đã lại tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân thực hiện hai cuộc chiến tranh chống quân xâm lược ở cả hai đầu biên giới phía Bắc và phía Tây Nam của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu, đồng thời, giúp nước bạn Campuchia giải phóng khỏi nạn diệt chủng Khơ me đỏ.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho; không ngừng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 32 năm, từ vai trò, vị trí đã được khẳng định của chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện qua các cuộc chiến tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW, quyết định lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Từ đây, ngày 22 tháng 12 hàng năm thực sự trở thành Ngày hội truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhân tố cốt lõi, nền tảng để đất nước ta tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là sức mạnh, sự hội tụ của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta cũng là tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, được Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) tiếp tục quán triệt, coi đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam là một quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng; làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

            Trong giờ phút trang nghiêm, trọng thể này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người sáng lập và rèn luyện Quân đội ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông đất nước; tưởng nhớ các vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Lê Trọng Tấn, những vị tướng tài ba, kiệt xuất của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

            Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, giao bưu, thông tin, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hi sinh, hiến trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng của Đảng và của Dân tộc đem lại nền hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc ngày nay.

Hiện nay, tình hình an ninh thế giới và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra nhiều diễn biến phức tạp. Nổi cộm lên là các cuộc xung đột vũ trang do khủng hoảng chính trị ở Trung Đông, cũng như ở Ucraina; vấn đề khủng bố ở Tân Cương; Tây Tạng, biểu tình đòi quyền dân chủ ở Hồng Kông…; những hành động phi nhân tính của các phần tử Hồi giáo cực đoan và sự bất đồng về quan điểm chính trị giữa các nước lớn vẫn còn và đang tạo ra mối lo ngại đến hòa bình, ổn định cho cả thế giới.

Bên cạnh đó là sự lo ngại của thế giới về an ninh biển đảo ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mà Việt Nam là một trong những quốc gia chịu sự ảnh hưởng trực tiếp. Mặt khác, các thế lực thù địch không ngừng chống phá cách mạng Việt Nam trên mọi phương diện như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và bằng mọi phương thức để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

Trước tình hình đó, việc củng cố và phát triển nền quốc phòng toàn dân; đảm bảo giữ vững an ninh, an toàn thông tin được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đang tích cực xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của cả hệ thống chính trị.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cuộc chiến tranh biên giới phía bắc có biết bao người con đã anh dũng chiến đấu và hy sinh ngã xuống cho cuộc sống hòa bình của Dân tộc. Vì vậy trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay là phải tiếp tục đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ Quốc.

Tự hào truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam Anh hùng, tiếp bước cha anh:

 Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và HS, SV.  Trường Đại học Thái Bình luôn luôn giữ vững sự đoàn kết, xây dựng chi bộ, Đảng bộ nhà trường là đơn vị trong sạch vững mạnh, đảm bảo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ đặc biệt trong tình hình hiện nay.

Các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong quân ngũ, nay trở về là những cán bộ, Giảng viên, Nhân viên của nhà Trường, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, luôn tu dưỡng, rèn luyện bản thân để thực hiện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Trong giai đoạn phát triển mới, nhất là trong tình hình dịch bệnh covid-19  ngày càng diễn biến phức tạp, mong muốn các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và HS,SV của nhà Trường tiếp tục học tập, phát huy và noi theo truyền thống, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, Thực hiện thật tốt việc phòng chống dịch bệnh và tiếp tục có những đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của ngành Giáo dục Việt Nam nói chung, Trường Đại học Thái Bình nói riêng ngày càng phát triển và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh ngày kỷ niệm

Media/1_TH1062/FolderFunc/202112/Images/anh-1-20211223082658-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202112/Images/anh-2-20211223082700-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202112/Images/anh-3-20211223082659-e.jpg