Giới thiệu

25/10/2021 Giới thiệu phòng TTPC

Chức năng nhiệm vụ Phòng Thanh tra và Pháp chế

Phòng Thanh tra và Pháp chế tiền thân là Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 331/QĐ–TC ngày 14/9/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình và theo Quyết định số 268/QĐ–ĐHTB ngày 29/9/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình thành lập Phòng Thanh tra và Kiểm định Chất lượng Trường Đại học Thái Bình trên cơ sở Phòng Thanh tra và Kiểm định Chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. Ngày 10 tháng 8 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình ban hành Quyết định số 422/QĐ-ĐHTB về việc điều chỉnh tên gọi Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng thành phòng Thanh tra và Pháp chế. Hiện nay, Phòng có 08 cán bộ, giảng viên cơ hữu; 100% tốt nghiệp đại học trở lên, trong đó có 04 đồng chí có trình độ thạc sỹ, chiếm 50%; 02 đồng chí giữ chức vụ quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên và 02 Trưởng bộ phận.

Nếu có thắc mắc xin liên hệ
Hoặc truy cập vào
logobotchat
HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Loading...

HỆ THỐNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TỰ ĐỘNG NĂM 2023

chatbot Mời bạn đặt câu hỏi ?
chatbot