THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT I NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

04/07/2024

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  

 Đợt 1 năm 2024 của Trường Đại học Thái Bình

Tập tin đính kèm